☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Górowo Iławeckie
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Górowo Iławeckie

Wtorek 17.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualności

 

INFORMACJA DOT. KONKURSU „GRANTY PPGR”

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło pozytywną zgodę na przesunięcie terminu złożenia przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie ostatecznego wniosku o dofinansowanie.

W związku z tym przedłużamy termin na złożenie brakującej dokumentacji wskazaną w poprzednich komunikatach przez osoby które jeszcze jej nie dostarczyły do dnia 30 grudnia 2021 r. do godziny 15.00

 

WAŻNE INFORMACJE

Granty PPGR – aktualizacja wniosków

Szanowni Państwo,

w związku z ponowną zmianą nowych wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych, uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty:

  • dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo w linii prostej pomiędzy uczniem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej. Są to dokumenty takie jak: odpisy aktów urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu i inne;
  • dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie w PPGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dostarczone wcześniej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni;
  • w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne, niż Gmina Miejska Górowo Iławeckie należy złożyć:

*zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię i nazwisko, klasa, adres zamieszkania);

*zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w 2020 i 2021 w roku), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej (o ile nie była to szkoła prowadzona przez organ prowadzący jakim jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie), do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym;

  • dokumentacji potwierdzającej miejsce zamieszkania osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie. Dokumentami tymi są m.in. legitymacja ubezpieczeniowa z potwierdzeniem miejsca zamieszkania czy „stary” dowód osobisty z odpowiednią adnotacją. Dokumentami tymi nie są np.: dostarczone już świadectwo pracy, angaże, zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, gdyż nie widnieje w nich miejsce zamieszkania.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 1500.

W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, gdyż brak któregokolwiek z nich spowoduje negatywną weryfikację oświadczenia.

                                                                                  

                                                                                               Jacek Przemysław Kostka

                                                                                       Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie

 

 

RAPORT KOŃCOWY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

1. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030.

2. Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie. 

 

"Informujemy, że konsultacje Programu rozwoju miast Cittaslow trwają do 20 grudnia 2021r. (włącznie). Zachęcamy Państwa do udziału."

CITTASLOW 2030 Program 2021 PROJEKT 11,11.

Formularz konsultacyjny Programu Cittaslow.

 

 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030.

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Zarzadzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030".

Załącznik nr 1 do Zarządzenia. Ogłoszenie konsultacji społecznych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia. Formularz konsultacyjny-1-1.

 

 

plik

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie


Informacja o planowanym zamknięciu drogi krajowej nr 51 – ul. Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim oraz skan klauzuli rozpatrzenia projektu czasowej organizacji ruchu nr 195 z dnia 28.05.2021r. wydaną przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

plik Klauzula nr 195

plik Pismo KGOL.11.2021 

GUS

#LiczymySięDlaPolski

 


 

UWAGA!!

KASA URZĘDU MIASTA JEST CZYNNA CODZIENNIE W GODZ. 900 - 1300

TEL. (89) 762 70 38KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Urząd Miasta w Górowie Iławeckim jest dostępny również dla interesantów poprzez kontakt telefoniczny:

 

Sekretariat

89 762 70 20

Burmistrz Miasta

506 039 344

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obywatelskie, obrona cywilna

89 762 70 40

506 038 214

Gospodarowanie nieruchomościami, budownictwo i inwestycje

506 095 798

USC, ewidencja ludności i dowody osobiste

89 762 70 32

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym

506 038 217

89 762 70 20

 

Punkt złożenia dokumentów (skrzynka) zlokalizowany jest przy wejściu do ratusza.

W sprawach kierowanych do Urzędu istnieje możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej:

Wszelkich płatności można dokonywać przelewem na konto podane na decyzji podatkowej lub na numer:

Opłata za gospodarowanie odpadami:   - 03 8855 0004 2003 0011 0815 0027
Podatki i opłaty różne:                           - 96 8855 0004 2003 0011 0815 0002

 

 

Burmistrz Miasta               

/-/ Jacek Przemysław Kostka     NA TERENIE MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE SĄ AKTUALNIE 3 PUNKTY SZCZEPIEŃ:

STADION Ul. Sikorskiego 11 530 773 080
GENOMICS Pl. Ratuszowy 6 883 668 861
PRZYCHODNIA MEDYK Ul. Sikorskiego 19 89 761 10 54

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA W GÓROWIE IŁAWECKIM POPRZEZ E-REJESTRACJĘ JEST DOSTĘPNA NA PACJENT.GOV.PL

INFORMUJEMY, ŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB, KTÓRE NIE SĄ W STANIE SAMODZIELNIE DOTRZEĆ DO PUNKTU SZCZEPIEŃ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z TRANSPORTU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ URZĄD MIASTA. WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE W SPRAWIE TRANSPORTU MOŻNA UZYSKAĆ OD DNIA 15 STYCZNIA 2021 ROKU POD DEDYKOWANYM NUMEREM TELEFONU INFORMACYJNEGO.


TELEFON INFORMACYJNY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

CZYNNY W DNI ROBOCZE (PON.-PT.) W GODZ. 8:00-15:00

TEL. (89) 7627020


UWAGA: URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE NIE PROWADZI REJESTRACJI NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Józef Stocki
(2021-01-20 09:37:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Łuczkowska
(2022-05-04 12:07:18)
 
 
liczba odwiedzin: 2642820

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X