☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Górowo Iławeckie
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Górowo Iławeckie

Piątek 03.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualności

 

WAŻNE INFORMACJE

Granty PPGR – aktualizacja wniosków

Szanowni Państwo,

w związku z ponowną zmianą nowych wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych, uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty:

  • dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo w linii prostej pomiędzy uczniem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej. Są to dokumenty takie jak: odpisy aktów urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu i inne;
  • dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie w PPGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dostarczone wcześniej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni;
  • w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne, niż Gmina Miejska Górowo Iławeckie należy złożyć:

*zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię i nazwisko, klasa, adres zamieszkania);

*zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w 2020 i 2021 w roku), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej (o ile nie była to szkoła prowadzona przez organ prowadzący jakim jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie), do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym;

  • dokumentacji potwierdzającej miejsce zamieszkania osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie. Dokumentami tymi są m.in. legitymacja ubezpieczeniowa z potwierdzeniem miejsca zamieszkania czy „stary” dowód osobisty z odpowiednią adnotacją. Dokumentami tymi nie są np.: dostarczone już świadectwo pracy, angaże, zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, gdyż nie widnieje w nich miejsce zamieszkania.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 1500.

W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, gdyż brak któregokolwiek z nich spowoduje negatywną weryfikację oświadczenia.

                                                                                  

                                                                                               Jacek Przemysław Kostka

                                                                                       Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie

 

 

CITTASLOW 2030 Program 2021 PROJEKT 11,11.

Formularz konsultacyjny Programu Cittaslow.

 

 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030.

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Zarzadzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030".

Załącznik nr 1 do Zarządzenia. Ogłoszenie konsultacji społecznych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia. Formularz konsultacyjny-1-1.

 

 

plik

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie


Informacja o planowanym zamknięciu drogi krajowej nr 51 – ul. Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim oraz skan klauzuli rozpatrzenia projektu czasowej organizacji ruchu nr 195 z dnia 28.05.2021r. wydaną przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

plik Klauzula nr 195

plik Pismo KGOL.11.2021 

GUS

#LiczymySięDlaPolski

 


 

UWAGA!!

KASA URZĘDU MIASTA JEST CZYNNA CODZIENNIE W GODZ. 900 - 1300

TEL. (89) 762 70 38KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Urząd Miasta w Górowie Iławeckim jest dostępny również dla interesantów poprzez kontakt telefoniczny:

 

Sekretariat

89 762 70 20

Burmistrz Miasta

506 039 344

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obywatelskie, obrona cywilna

89 762 70 40

506 038 214

Gospodarowanie nieruchomościami, budownictwo i inwestycje

506 095 798

USC, ewidencja ludności i dowody osobiste

89 762 70 32

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym

506 038 217

89 762 70 20

 

Punkt złożenia dokumentów (skrzynka) zlokalizowany jest przy wejściu do ratusza.

W sprawach kierowanych do Urzędu istnieje możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej:

Wszelkich płatności można dokonywać przelewem na konto podane na decyzji podatkowej lub na numer:

Opłata za gospodarowanie odpadami:   - 03 8855 0004 2003 0011 0815 0027
Podatki i opłaty różne:                           - 96 8855 0004 2003 0011 0815 0002

 

 

Burmistrz Miasta               

/-/ Jacek Przemysław Kostka     NA TERENIE MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE SĄ AKTUALNIE 3 PUNKTY SZCZEPIEŃ:

STADION Ul. Sikorskiego 11 530 773 080
GENOMICS Pl. Ratuszowy 6 883 668 861
PRZYCHODNIA MEDYK Ul. Sikorskiego 19 89 761 10 54

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA W GÓROWIE IŁAWECKIM POPRZEZ E-REJESTRACJĘ JEST DOSTĘPNA NA PACJENT.GOV.PL

INFORMUJEMY, ŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB, KTÓRE NIE SĄ W STANIE SAMODZIELNIE DOTRZEĆ DO PUNKTU SZCZEPIEŃ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z TRANSPORTU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ URZĄD MIASTA. WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE W SPRAWIE TRANSPORTU MOŻNA UZYSKAĆ OD DNIA 15 STYCZNIA 2021 ROKU POD DEDYKOWANYM NUMEREM TELEFONU INFORMACYJNEGO.


TELEFON INFORMACYJNY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

CZYNNY W DNI ROBOCZE (PON.-PT.) W GODZ. 8:00-15:00

TEL. (89) 7627020


UWAGA: URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE NIE PROWADZI REJESTRACJI NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
 


Wytworzył:
Udostępnił:
Józef Stocki
(2021-01-20 09:37:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Daniel Stelmach
(2021-12-02 10:11:37)
 
 
liczba odwiedzin: 2588778

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X