www.bip.gov.pl

Urząd Miasta Górowo Iławeckie

Herb Urząd Miasta Górowo Iławeckie

Wtorek 21.04.2015

zaawansowane

 

  URZĄD MIASTA
GÓROWO IŁAWECKIE

NIP 7431001893  REGON 000529261

ul. Plac Ratuszowy 18
11-220 Górowo Iławeckie
Tel. 89 762 70 20
Fax. 89 762 70 44


e-mail: umgorowo@gorowoilaweckie.pl
www.gorowoilaweckie.pl

GMINA MIEJSKA
GÓROWO IŁAWECKIE

NIP 7431990293   REGON 510743491


 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta Górowo Iławeckie

w banku:
 
Bank Spółdzielczy Bartoszyce
Oddział Górowo Iławeckie
Numer: 96 88 55 0004 2003 0011 0815 0002

 

KONTAKT:

 

Stanowisko Telefon
SEKRETARIAT  89 7627020
FAX  89 7627044
Sekretarz Miasta  89 7627035
Skarbnik Miasta  89 7627023
Rada Miasta  89 7627024
Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna, drogi  89 7627040
Informatyka  89 7627043
Zamówienia publiczne i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych  89 7627029
USC i Ewidencja Ludności  89 7627032
Oświata i promocja  89 7627031
Archiwum, Ochrona środowiska  89 7627021
Gosp. nieruch., budown. i inwestycje  89 7627030
Księgowość budżetowa Urzędu Miasta  89 7627022
Księgowość budżetowa oświaty  89 7627037
Księgowość podatkowa i windykacja  89 7627028
Kasa  89 7627038
Wymiar podatków, działalność gospodarcza  89 7627039
Płace Urzędu Miasta i Oświaty  89 7627034

 

W Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie w związku z  projektem „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-114/13-00

  został utworzony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.  

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Profil zaufany

Uruchomiono również SERWAL- system dziedzinowy wspierający świadczenie e-usług budżetowych

Poprzez SERWAL mieszkańcy miasta mają możliwość

  • rozliczenia zaległości za pomocą płatności online
  •  sprawdzenia podstawy naliczenia płatności, obsługę historii płatności, zrealizowanie płatności za pomocą internetowych przelewów bankowych lub kart kredytowych
  •  generowania przelewów bankowych i pocztowych 
  • system powiadamia o zbliżających się terminach płatności należności

Więcej informacji można znaleźć w zakładce SERWAL- System wspierający świadczenie e-usług budżetowych

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Ciosek
(2011-08-10 12:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Łuczkowska
(2015-04-03 10:57:16)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 783818

Zaokrąglony róg prawy