Posiadające osobowość prawną

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej