Zarządzenia

Zarządzenie Nr 70/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.11.2010 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19.11.2010 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 68u/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17.11.2010 r. w sprawie sprostowania pomyłki zawartej w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie Nr 64/2010 z dnia 29.10.2010 r.

Zarządzenie Nr 67/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu miasta Górowo Iławeckie na rok 2011

Zarządzenie Nr 66/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011

Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty skladów kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Górowo Iławeckie i Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim na I półrocze roku szkolnego 2010/2011

Zarządzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2010 w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości oplat w Przedszkolu Miejskim w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2010 w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2010 w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.09.2010 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2010/2011

Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.09.2010 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacyjnego Przedszkola Miejskiego na rok szkolny 2010/2011

Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 wrzesnia 2010 w sprawie udziału samorządu miasta Górowo Iławeckie w ćwiczeniu pk. "Anakonda 10"

Zarządzenie Nr 55/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2010 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej udziału wynoszącego 118/1000 w nieruchomości zabudowanej 12-sto segmentowym zespołem garaży, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 59/20 o pow. 578 m2 położona w obrębie nr 1 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Generała Józefa Bema, dla której prowadzona  jest w Wydziałe Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach księga wieczysta KW Nr 12 752, w skład którego to udziału wchodzi segment garażowy nr 50A o pow. użytkowej 24,00 m2 stanowiący własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2010 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej udziału wynoszącego 75/1000 w nieruchomości zabudowanej 12-sto segmentowym zespołem garaży, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 59/20 o pow. 578 m2 położona w obrębie nr 1 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Generała Józefa Bema, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach księga wieczysta KW Nr 12 752, w skład którego to udziału wchodzi segment garażowy nr 50 o pow. użytkowej 16,20 m2 stanowiący własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2010 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej udziału wynoszącego 39/1000 w nieruchomości zabudowanej 24-ro segmentowym zespołem garaży, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 59/19 o pow. 978 m2 położona w obrębie nr 1 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Generała Józefa Bema, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach księga wieczysta KW Nr 12 753, w skład którego to udziału wchodzi segment garażowy nr 38 o pow. użytkowej 16,50 m2 stanowiący własność Gminy Miejskiej Górowo Ilaweckie

Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2010 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej udziału wynoszącego 39/1000 w nieruchomości zabudowanej 24-ro segmentowym zespołem garaży, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 59/19 o pow. 978 m2 położona w obrębie nr 1 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Generała Józefa Bema, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach księga wieczysta KW Nr 12 753, w skład którego to udziału wchodzi segment garażowy nr 22 o pow. użytkowej 16,50 m2 stanowiący własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 września 2011 r. w prawie przyjęcia założeń do projektu budzetu Miasta na 2011 r.

Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 01.09.2010 r. w sprawie zmian w zasadach (polityce) prowadzenia rachunkowości

Zarzadzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Pani Lilianny Sapalskiej

Zarzadzenie Nr 47/2010 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Pana Mirosława Tchórza

Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim - Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 45/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.08.2010 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2010 roku w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Miasta Górowo Ilaweckie z dnia 26.08.2010 r. w sprawie zatwierdzenia oznaczenia dokumentacji (pisma wychodzace) w instrukcji kancelaryjnej Projektu pn.: "Wzmocnienie i rozwój potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury na I półrocze 2010 r.

Zarządzenie Nr 41/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12.08.2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na Stopień Nauczyciela Mianowanego

Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12.08.2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 39/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 14000 euro w ramach realizacji projektu pn.: "Wzmocnienie i rozwój potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjalu administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02.08.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Projektu "Wzmocnienie i rozwój potencjału instytucjonalnego Urzedu Miasta Górowo Iławeckie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rzadzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorzadowej

Zarzadzenie Nr 36/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.07.2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Gen.Bema

Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie powolania Gminnego Biura Spisowego w mieście Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010.

Zarządzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2010 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.05.2010 w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2010/2011

Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.05.2010 w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 na rok szkolny 2010/2011

Zarządzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.05.2010 w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacyjnego Przedszkola Miejskiego na rok szkolny 2010/2011

Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20.05.2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14.04.2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie oraz zasad jej koordynacji

Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010

Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2010 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej (lub Zespołu Opiniującego) do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie ustalenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Słowackiego

Zarządzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 lutego 2010 roku oraz Zarządzenia Nr 18/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 lutego 2010 roku

Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10.03.2010 r. w sprawie wykonania budżetu miasta na 2009 rok

Zarządzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.02.2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Pani Lilianny Sapalskiej

Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Pana Mirosława Tchórza

Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim - Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.02.2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2009 r.

Zarządzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie poboru kwot odpłatności za korzystanie z szaletu miejskiego położonego w Górowie Iławeckim przy ul. Nadbrzeżnej

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 01.02.2010 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na 2010 r.

Zarządzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 01.02.2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2010 r.

Zarządzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04.01.2010 w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 14000 euro w ramach realizacji projektu pod nazwą "Ekoklasa, Ekomiasto działania na rzecz rozwoju ekologii w Górowie Iławeckim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 14000 euro w ramach realizacji projektu pod nazwą "HISTORIA? - To wcale NIE MUSI BYĆ nudne! - aktywne warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży z Górowa Iławeckiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 Zarządzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 4 stycznia 2010 r. 

Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04.01.2010 roku w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miasta w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie w sprawie zatwierdzenia oznaczenia dokumentacji (pisma wychodzące) w instrukcji kancelaryjnej Projektu pn.: "HISTORIA? - To wcale NIE MUSI BYĆ nudne! - aktywne warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży z Górowa Iławeckiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie w sprawie zatwierdzenia oznaczeń dokumentacji (pisma wychodzące) w instrukcji kancelaryjnej Projektu pn.: "Ekoklasa, Ekomiasto - działania na rzecz rozwoju ekologii w Górowie Iławeckim realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04.01.2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Projektu pn.: "Ekoklasa, Ekomiasto-działania  na rzecz rozwoju ekologii w Górowie Iławeckim" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04.01.2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Projektu pn.: "HISTORIA? To wcale NIE MUSI BYĆ nudne! - aktywne warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży z Górowa Iławeckiego" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok

Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania środka trwałego w postaci patelni elektrycznej do użytkowania w Przedszkolu Miejskim w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2009 rok

Zarządzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok

Zarządzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 grudnia 2009 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08.12.2009 w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim w roku szkolnym 2009/2010

Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok

Zarządzenie Nr 49/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2010

Zarządzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03.11.2009 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2009/2010

 Zarządzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03.11.2009 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 na rok szkolny 2009/2010

Zarządzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03.11.2009 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego na rok szkolny 2009/2010

Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03.11.2009 w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim w roku szkolnym 2009/2010

Zarządzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2009 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds rozpatrzenia wniosków na stypendia szkolne

Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 października 2009 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Obrońców Pokoju Nr 9

Zarządzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Miasta na 2010 r.

Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok

Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Pani Lilianny Sapalskiej

Zarządzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Pana Mirosława Tchórza 

Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckie - Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu najmu lokali użytkowych

Zarządzenie Nr 35/A/2009 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Miasta Górowo Iławeckie jako załącznika funkcjonalnego dla Planu Reagowania Kryzysowego Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.08.2009 r. w sprawie wykonania budżetu miasta na I półrocze 2009 r.

Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym nr 7 położonym w Górowie Iławeckim przy ulicy Lidzbarskiej

Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.07.2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na Stopień Nauczyciela Mianowanego

Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok

Zarządzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Górowie Iławeckim powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym nr 7 położonym w Górowie Iławeckim przy ulicy Lidzbarskiej

Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym nr 6 położonym w Górowie Iławeckim przy ulicy Lidzbarskiej

Zarządzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów  do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Zarządzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym

Zarządzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, zamienne oraz lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2008 r.

 Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.03.2009 w sprawie przyznanie godzin na nauczanie indywidualne w Gimnazjum Nr 1im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2008/2009

Zarządzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19.03.2009 r. w sprawie wykonania budżetu miasta na 2008 rok

Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla policji

Zarządzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 marca 2009 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2009 rok

Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10.03.2009 w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2008/2009

Zarządzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 4/97 Burmistrza Miasta z dnia 5 lutego 2003 roku

Zarzadzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20.02.2009 roku w sprawie ustalenia planu urlopów pracowników Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim na rok 2009

Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20.02.2009 roku w sprawie dokonania zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt  dla organów gmin i związków międzygminnych

Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 luty 2009 w sprawie zmian w zasadach (polityce) prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Pani Lilianny Sapalskiej

Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 29 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Pana Mirosława Tchórz

Zarządzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckie z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim - Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02.02.2009 roku w sprawie dokonania zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych

Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02.02.2009 w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2008/2009

Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02.02.2009 w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2008/2009

Zarządzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02.02.2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02.02.2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19.01.2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 5/2009 Burmistrza Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19.01.2009 r. w sprawie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2009 r.

Zarządzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08.01.2009 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2008/2009

Zarządzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07.01.2009 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego na rok szkllny 2008/2009

Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Miasta Górowo Ilaweckie z dnia 2 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02.01.2009 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miasta w Górowie Iławeckim

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciulewicz Krystyna
(2012-03-15 11:01:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciulewicz Krystyna
(2012-03-19 13:28:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki