Profil zaufany

 

Co to jest profil zaufany ?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

W jaki sposób można  założyć profil zaufany?

Dzięki prostej procedurze założenia konta na platformie ePUAP oraz potwierdzenia profilu zaufanego będą mieli Państwo możliwość załatwiania części spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Do założenia profilu potrzebny jest tylko dowód osobisty.

Załóż konto na www.epuap.gov.pl  -> złóż i wyślij wniosek o profil zaufany -> udaj się z dowodem do punktu potwierdzającego w gminie -> uzyskaj profil zaufany

Jakie są korzyści z korzystania z profilu zaufanego?

- nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,

- nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego,

- jest bezpłatny,

- pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych.

Co będziesz mógł załatwić przez ePUAP posiadającProfil Zaufany ?

- Nadanie numeru porzadkowego nieruchomości

- Złożysz informację w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

- Deklarację na podatek: leśny, rolny, od nieruchomości

- Deklarację na podatek od środków transportowych

- Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

- Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

I wiele innych spraw

 

 

Instrukcja zakładania konta na ePUAP, złożenia wniosku o profil zaufany oraz wysyłania korespondencji przez ePUAP.pdf

Instrukcja dla uzytkowników ePUAP

Broszura- ePUAP i Profil Zaufany.pdf

 

Projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-114/13-00

 

Wytworzył:
Katarzyna Łuczkowska
(2015-03-05)
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-03-05 10:04:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-04-10 11:14:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki