SERWAL- System informacyjny

DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL ?

Serwal to system informacyjny dla mieszkańców i kontrahentów Urzędu Miasta Górowo Iławeckie umożliwiający:

  • prezentację stanów indywidualnych kont kontrahentów,
  • wysyłanie powiadomień pocztą elektroniczną o zbliżających się terminach płatności należności,
  • wysyłanie powiadomień o aktualnych wydarzeniach.

 

JAK MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP DO SYSTEMU SERWAL ?

Aby uzyskać dostęp do systemu należy:

  • wypełnić formularz rejestracyjny (dostępny na stronie http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/ oraz w siedzibie Urzędu Miasta),
  • z wypełnionym formularzem, dowodem osobistym oraz oświadczeniami (wymagane w przypadku firm) udać się do Urzędu Miasta w dniach od pon. do czw. w godzinach 7:00 – 15:00, pt. 7:30 - 15:30
  • aktywować konto przy pomocy linku aktywacyjnego otrzymanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym,
  • w trakcie procesu aktywacji konta, na stronie systemu SERWAL, wprowadzić indywidualne hasło, które musi mieć minimum 8 znaków i zawierać duże i małe znaki oraz co najmniej jedną cyfrę.

https://serwal.gorowoilaweckie.pl/serwal-app/#!app

Deklaracja przystąpienia do usługi SERWAL- przedsiebiorcy

Deklaracja przystąpienia do usługi SERWAl- osoba fizyczna

Oświadczenia SERWAL.docx

 

Projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-114/13-00

 

Wytworzył:
Katarzyna Łuczkowska
(2015-03-06)
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-03-06 11:16:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-06-16 14:01:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki