Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE od 01.05.2021 r.

 

Nieruchomości zamieszkałe:

 

zabudowa jednorodzinna bez kompostownika : 32,00 zł/ osobę

zabudowa jednorodzinna z kompostownikiem: 27,00 zł/ osobę

zabudowa wielorodzinna: 30,00 zł/ osobę

stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałych nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 2- krotność opłaty podstawowej.

 

Skorzystanie z powyższej zniżki wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Łuczkowska
(2015-04-21)
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-04-21 09:36:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2021-05-25 09:25:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki