PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zbiera odpady komunalne nieodpłatnie
  (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
  od mieszkańców miasta Górowo Iławeckie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie miasta.

  W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • Papier i tektura,
 • Odzież,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Opakowania szklane,
 • Opakowania wielomateriałowe,
 • Odpady ulegające biodegradacji,
 • Przeterminowane leki,
 • Zużyte baterie i akumulatory,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Meble i odpady wielkogabarytowe,
 • Zużyte opony,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe za wyjątkiem odpadów zawierających azbest.

 

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

 

PSZOK zlokalizowany jest przy miejskiej oczyszczalni ścieków w Górowie Iławeckim (wjazd za mleczarnią w kierunku Lidzbarka Warmińskiego).

 

Czynny jest w każdy czwartek w godzinach od 12.00 do 17.00.

W przypadku kiedy czwartek jest dniem wolnym od pracy, PSZOK będzie czynny
w następny dzień roboczy występujący po wolnym czwartku.

 

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pracownika lub pod numerami telefonów:

 1. „BARTKO” Sp.z.o.o. tel. 89 722 82 69; 89 722 82 70
 2. EKO-BART s.c Mizio, Kamiński tel. 89 762 08 88

 

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Górowo Iławeckie można uzyskać w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie
w pokoju nr 17 oraz pod numerem telefonu 89 762 70 21

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Łuczkowska
(2015-04-21)
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-04-21 10:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2018-01-24 14:02:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki