AZBEST 2015

 

Gmina Miejska Górowo Iławeckie informuje, że realizacja zadania pn.

”USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ GÓROWO IŁAWECKIE”

jest dotowana na podstawie umowy dotacji Nr 00138/15/01021/OZ-LZ/D

z dnia 30.06.2015 r. zawartej

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych

tj. kosztów transportu i unieszkodliwienia materiałów

zawierających azbest nieprzekraczających 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest,

w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego

pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,

Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

oraz 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.