Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych jako członków Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania

 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń.

Ogłoszenie konsultacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie na rok 2014

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROGRAMU.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG.odt

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI - PROJEKT.pdf (

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r."

OGŁOSZENIE konsultacji programu na 2014rok.pdf

Program Współpracy na 2014 rok.doc

KARTA OCENY PROGRAMU.doc

uchwała - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014 projekt.doc

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe w 2013 r.

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf

Zapytanie ofertowe MOPS.0717.01.2013.POKL na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej

 zapytanie ofertowepierwsza pomoc.pdf

Zapytanie ofertowe na "dostawę ciepłych posiłków dla beneficjentów projektu systemowego realizowanego przez MOPS w Górowie Iławeckim pt. Powrót do pracy" POKL 2007-2013"

 zapytanie ofertowe CATERING.pdf

Zapytanie ofertowe Nr 2/POKL/2013 - świadczenie usługi w postaci zorganizowania i przeprowadzenie warsztatów grupowych oraz indywidualnych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Powrót do pracy"

 zapytanie ofertowe doradca.odt

Zapytanie ofertowe Nr MOPS-POKL.01.2012-przeprowadzenie zajęć z zakresu aktywizacji społecznej z uczestnikami projektu "Powrót do pracy"

zapytanie ofertowe psycholog.odt

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie na rok 2013

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie o przeprowadzaniu konsultacji projektu dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie na rok 2013"

Program opieki nad zwierzętami 1.odt

Formularz zgłoszenia uwag do programu .odt

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzaniu konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r."

OGŁOSZENIE konsultacji programu na 2013 rok.doc

uchwała - roczny program współpracy z org. pozarząd. 2013 projekt.doc

Program Współpracy na 2013 rok.doc

KARTA OCENY PROGRAMU.doc

Konkurs na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Konkurs na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ogłoszenie Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie o przeprowadzaniu konsultacji projektu dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Górowo Iławeckie na 2012 rok"

OGŁOSZENIE konsultacji programu bezdomności zwierząt 2012

uchwała program ochrony zwierząt na 2012 Górowo

KARTA OCENY PROGRAMU

zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie usługi "Konserwacja oświetlenia miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2012 roku

 Zawiadomienie o wyborze oferty oświetlenie.doc

Obwieszczenie o dowodach osobistych

 Informacja dowody.pdf

Zapytanie ofertowe: wyboru usługi transportowej na potrzeby (...) EKOKLASA.

 Zapytanie przewoźnik ekoklasa.pdf

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie ewidencji i pomiarów dróg gminnych i powiatowych pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

 Zapytanie ewidencja dróg.pdf

Zawiadomienie o wyniku postępowania na wykonanie ewidencji i pomiarów dróg gminnych i powiatowych pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

 Zawiadomienie ewidencja dróg.pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę cyfrowej centrali telefonicznej

Zapytanie ofertowe centrala.pdf

Zapytanie ofertowe - kurs prawa jazdy kategorii B

zapytanie ofertowe - kurs prawo jazdy kat B.pdf

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę cyfrowej centrali telefonicznej

zawiadomienie centrala.pdf

Zawiadomienie o wyniku postępowania - kurs prawa jazdy kategorii B

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kurs prawa jazdy kat B.pdf

Zapytanie ofertowe: wyboru usługi transportowej na potrzeby zorganizowania dwóch wyjazdów integracyjno - edukacyjnych.

Zapytanie ofertowe - wyjazdy integracyjne.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania: wybór usługi transportowej na potrzeby zorganizowania dwóch wyjazdów integracyjno - edukacyjnych.

Ogoszenie o wyniku postępowania - usługa transportowa.pdf

Zapytanie ofertowe: zakup komputera stacjonarnego

Zapytanie ofertowe komputer stacjonarny.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania: zakup komputera stacjonarnego.

Ogoszenie o wyniku - dostawa komputera stacjonarnego.pdf

Zapytanie ofertowe: zakup komputera.

Zapytanie laptop.pdf

Zapytanie ofertowe: dostawa materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego

Zapytanie materiały biurowe.pdf

Zapytanie ofertowe - zmiana formularza ofertowego

 zmiany w formularzu ofertowym.pdf

Informacja o wyniku postępowania - dostawa materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego

 Informacja o wyniku postępwania - materiały biurowe.pdf

Informacja o wyniku postępowania - zakup komputera

Informajca o wyniku postępowania - zakup laptopa.pdf

Zapytanie ofertowe: doposażenie punktów wydwania posiłków ... .

Doposażenie stołówek.pdf

Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż mebli ... .

Zapytanie ofertowe - meble.pdf

Zapytanie ofertowe: materiały promocyjne ...

Zapytanie ofertowe-materiałwypromocyjne.pdf

Informacja o wyniku postępowania - dostawa i montaż mebli

 Ogłoszenie o wyniku postępowania - meble.pdf

Zapytanie ofertowe: dostawa fotela ... .

 Zapytanie ofertowe-fotel.pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - materiały promocyjne ...

Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty-materiały promocyjne.pdf

Ponowne zapytanie ofertowe: dostawa fotela

Zapytanie ofertowe fotel II.pdf

Zapytanie ofertowe - najem sali ... .

Zapytanie ofertowe - najem sali.pdf

Unieważnienie postępowania - najem sali ... .

Uniewaznienie postępowania-najem sali .pdf

Zapytanie ofertowe kurs prawa jazdy

zapytanie ofertowe kurs prawa jazdy gotowe[1].pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kurs prawa jazdy kat B

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kurs prawa jazdy kat B.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE, Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla uczestników projektu pod nazwą ?Powrót do pracy? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zapytanie ofertowe pierwsza pomoc 2011.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zawiadomienie.pdf

informacja o naborze do komisji konkursowej

informacja o naborze do komisji konkursowej.pdf

zapytanie ofertowe usluga przewoznika Powrot do pracy

 zapytanie ofertowe usluga przewoznika Powrot do pracy.pdf

formularz ofertowy

 formularz ofertowy.pdf

ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf

Konkurs na stanowisko Animator Orlik 2012 rozstrzygnięcie

Konkurs na stanowisko Animator Orlik 2012 rozstrzygnięcie.doc

zapytanie ofertowe kurs prawa jazdy gotowe

zapytanie ofertowe kurs prawa jazdy gotowe.doc

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-11-03 13:47:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-11-03 14:09:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki