Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow


Burmistrz Górowa Iławeckiego podaje do publicznej wiadomości projekt
dokumentu „Ponadlokalny Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow
w zakresie miasta Górowo Iławeckie”.


Projekt Programu dostępny jest do wglądu na stronach internetowych:
www.gorowoilaweckie.pl, http://gorowoil-um.bip-wm.pl oraz
w siedzibie Urzędu Miasta Górowo Iławeckie, Plac Ratuszowy 18, 11-220
Górowo Iławeckie, pok. nr 9.


Uwagi do projektu można składać do 30 kwietnia 2015 r. drogą mailową na
adres umgorowo@gorowoilaweckie.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie
Urzędu Miasta.


Wszystkie osoby zainteresowane projektem dokumentu „Ponadlokalny
Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow w zakresie miasta Górowo
Iławeckie” Burmistrz zaprasza 27 kwietnia 2015 o godz. 16:30 do Ośrodka
Kultury na prezentacje zagadnień związanych z tym dokumentem.

 

Ponadlokalny Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow w zakresie miasta Górowo Iławeckie.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko programu rewitalizacji sieci Cittaslow

http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2507&catid=34&Itemid=54&lang=pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-11-03 14:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-11-03 14:28:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki