Usuwanie wyrobów zawierająych azbest

Poniżej zamieszczamy informację przekazaną przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach informuje o możliwości unieszkodliwiania odpadów o kodzie 17 06 05*- materiały budowlane zawierające azbest  w wysokości 200,00 zł netto/Mg. Do opłaty doliczona będzie należna opłata za korzystanie ze środowiska (obecnie wynosi 0zł) oraz podatek VAT.

Spółka realizuje w/w zadanie zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06.04.2017r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego kwatery składowania odpadów zawierających azbest (znak: OŚ-PŚ.7222.43.2016).

Przyjęcie materiałów zawierających azbest do unieszkodliwiania będzie potwierdzone kartą przekazania odpadu (KPO) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.  w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973).      

Wytwórca odpadu może przywieźć odpady azbestowe pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych na paletach, ofoliowanych folią o grubości min. 0,2mm, tak aby zapewnić szczelność i stabilność ładunku. Oznakowanie ładunku powinno być trwałe i mieć formę etykiety przytwierdzonej do opakowania.           

W/w odpady przyjmowane są na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Wysieka od poniedziałku do piątku w godzinach: 800-1600.                                                                                        

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt pod numerem:
tel.  (89) 750 53 94, (89) 761 06 50

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2017-10-23 13:08:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2017-10-23 13:10:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki