Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 z siedzibą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, ul Sikorskiego 22 o terminie rozpoczęcia prac w dniu 13 października 2019 roku. 

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 z siedzibą w Ośrodku Kultury, ul. Kościuszki 26 o terminie rozpoczęcia prac w dniu 13 października 2019 roku.

Informacja urzędnika wyborczego o pełnionych dyżurach w dniach 12 i 13 października 2019 roku.

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 34 w Elblągu o pełnionych dyżurach w dniach 12 i 13 października 2019 roku.

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.

Postanowienie Nr DEL-I-5720-01.2019-1/2019 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 16 września 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu nr 84 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 16 września 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na posłów w okręgu wyborczym nr 34 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.

Informacja Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Górowo Iławeckie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu I o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o terminie przeprowadzenia losowań.

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja urzędnika wyborczego w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniem wyborców niepełnosprawnych.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sienkiewicz Katarzyna
(2019-09-05 09:12:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sienkiewicz Katarzyna
(2019-10-11 16:10:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki