Wnioski do pobrania:

1. Gmina realizuje elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt (psy i koty wolnożyjące) przebywających na terenie miasta Górowo Iławeckie oraz zwierząt przekazanych do schroniska dla zwierząt ramach współpracy z gminą.

 2. Ewentualne akcje czipowania zwierząt, jako jedną z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, prowadzone będą po zapewnieniu na ten cel środków budżetowych.

3. Właściciel zwierzęcia zobligowany jest do wypełnienia formularza pn. „Wniosek Właściciela  o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota na koszt Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2020 r.” wraz z klauzulą wyrażenia zgody przez właściciela psa/kota na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu, oraz w przypadku czipowania psa potwierdzenia dokonania opłaty od posiadania psów, zgodnie z uchwała Rady Miasta Górowo Iławeckie.

Dodatkowo w przypadku psów wymaga się zweryfikowania przez zakład leczniczy dla zwierząt faktu posiadania przez właściciela aktualnego dowodu szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.

 

Wniosek- elektroniczne znakowanie zwierząt (czipowanie)

 

Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, sterylizacji lub kastracji zwierząt w związku z ograniczeniem populacji zwierząt poprzez zapewnianie dofinansowania właścicielom psów i kotów w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców,  w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie należących do jednego właściciela:

  1. Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Miasta Górowo Iławeckie, do zwierząt stanowiących ich własność,
  2. Burmistrz Miasta zawiera umowę z Lecznicą Weterynaryjną, ul. Olsztyńska 2. na dokonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji dofinansowywanych z budżetu Miasta Górowo Iławeckie,
  3. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji, zgłasza się do Lecznicy Weterynaryjnej , ul. Olsztyńska 2, gdzie wypełnia wniosek wraz z oświadczeniem, deklarując spełnienie warunków dofinansowania.
  4. Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po wykonaniu zabiegu,
  5. Zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom zwierząt, którzy dopełnili obowiązku odrobaczenia ich oraz zaszczepienia psa a także uiszczenia opłaty od posiadania psa w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Rady Miasta Górowo Iławeckie w sprawie opłaty od posiadania psa lub przedstawili dowód zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psa.

Gmina Miejska Górowo Iławeckie na podstawie dowodu księgowego wystawionego przez zakład leczniczy dla zwierząt, do którego załączony został wniosek wraz z oświadczeniem wskazanym w pkt. 3, dokonuje zapłaty pozostałej części kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu leczniczego

 

Wniosek- sterylizacja/kastracja psa/kota z dofinansowaniem 50%

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2020-04-27 12:38:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2020-06-29 13:25:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki