Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organiza

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wytworzył:
Daniel Stelmach
Udostępnił:
Sienkiewicz Katarzyna
(2020-06-01 12:19:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Sienkiewicz Katarzyna
(2020-06-01 12:20:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki