Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta Górowo Iławeckie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 897627020
Fax: +48 897627044
E-mail: umgorowo@gorowoilaweckie.pl
Adres korespondencyjny: Plac Ratuszowy 18; 11-220 Górowo Iławeckie

Data publikacji strony internetowej: 2005-02-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-27

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miasta Górowo Iławeckie.
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów w tym uchwały Rady Miasta Górowo Iławeckie oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia:

 • Kontrast - biały tekst na czarnym tle
 • Kontrast - żółty tekst na czarnym tle
 • Kontrast - czarny tekst na żółtym tle
 • Średnie powiększenie wielkości czcionki ekranowej
 • Duże powiększenie wielkości czcionki ekranowej
 • Strona z tekstem łatwym do czytania (ETRT)

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-04-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez organ sektora publicznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Andrzej Worobiec - Sekretarz Miasta w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie
e-mail: umgorowo@gorowoilaweckie.pl
Telefon: 89 762 70 20 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miasta Górowo Iławeckie przy Pl. Ratuszowym 18 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej:

 • Platforma schodowa zewnętrzna - przy schodach wejściowych
 • Balustrada przy schodach wejściowych
 • Pochylnia dla niepełnosprawnych w miejscu różnicy poziomów posadzki – parter
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - parter
 • Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych - 1 miejsce na Pl. Ratuszowym przy budynku urzędu.
 • Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych
 • Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik przychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w miejscu dostępnym dla wnioskodawcy ze względu na stopień niepełnosprawności.

Obrazek przedstawia ikonę symbolizującą plik typu pdf Deklaracja dostępności cyfrowej
Obrazek przedstawia ikonę symbolizującą plik typu pdf Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego wysłany do GUS

Wytworzył:
Udostępnił:
Romann Bzdel
(2021-03-26 10:04:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Romann Bzdel
(2021-04-28 09:08:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki