Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych, uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy oraz osoby pełnoletnie), które złożyły oświadczenia we własnym imieniu o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia krewnego ucznia w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka itp.) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej  i że zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Weryfikacja dokumentacji nastąpi poprzez przekazanie dokumentów tj.:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR,
  • świadectwo pracy z PPGR,
  • legitymacje służbowe,
  • dokumenty pochodzące z ZUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR,
  • dokumenty pochodzące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie  (pok. Nr 12) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2021 roku do godziny 1500.

W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

W razie pytań osobą do kontaktu jest p. Daniel Stelmach – Inspektor Urzędu Miasta Górowo Iławeckie, tel. (89)7927020

Informujemy, że za realizację konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany dokumentacji konkursowej.                                                                        

                                                                                               Jacek Przemysław Kostka

                                                                                       Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2021-11-19 09:42:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2021-11-19 09:42:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki