Opinie RIO

Uchwała RIO.VIII-0120-26.24 z dnia 10.01.2024 r. w sprawie opinii  o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Górowo Iławeckie na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2035 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Górowo Iławeckie.
 
 
 

Uchwała RIO Nr 0102- 388.2023 w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały nr LX1375/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Górowo Iławeckie oraz określenia zasad ich zbywa- nia, nabywania i wykupu

Uchwała RIO.VIII-0120-30223 z dnia 28.07.2023 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Górowo Iławeckie pożyczki długoterminowej w kwocie 570.000,00 zł.

Opinia RIO.VIII.0120.228.23 z dnia 15 maja 2023 r.

Uchwała RIO.VIII-0120-155/23 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2022 rok

Uchwała RIO.VIII-0120-2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Górowo Iławeckie na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Górowo Iławeckie.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-51422 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2023-2035

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-51322 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przełożonym przez Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie

Uchwała Nt RIO.VIII-0120-359/22 w sprawie wydania opinii o przełożonej przez Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.

Uchwała Nr RIO.VII-0120-23722 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dna 13 maja 2022 r.

Uchwała RIO.VIII-0120-153/22 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2021 rok

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2022-04-29 10:03:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2024-02-13 13:55:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki