Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymie-nionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci

Wytworzył:
Udostępnił:
Stelmach Daniel
(2022-06-02 09:32:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Stelmach Daniel
(2022-06-14 09:10:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki