Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art

Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wytworzył:
Daniel Stelmach
(2023-04-12)
Udostępnił:
Sienkiewicz Katarzyna
(2023-04-12 09:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki