Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ar

Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wytworzył:
Daniel Stelmach
Udostępnił:
Sienkiewicz Katarzyna
(2023-05-24 08:35:50)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki