Na tropie czystego powietrza

Gmina Miejska Górowo Iławeckie otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dofinansowanie zadania pn.: „Na tropie czystego powietrza w Górowie Iławeckim” w ramach programu priorytetowego pn.; „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 160 000 zł zaś dofinasowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wynosi 144 000 zł tj. 90 % kosztów inwestycji.

W przedsięwzięciu może bezpośrednio wziąć udział około 150 uczniów z budynku przy ul. Szkolnej 4. Kolejnych 150 mogłoby korzystać z miasteczka rowerowego, gier podwórkowych lub ścieżki ekologicznej podczas zajęć ekologicznych lub ćwiczeń w ramach nauki przepisów ruchu drogowego.

Część z nasadzeniami i tablicami ekologicznymi służyć będzie do przeprowadzania zajęć ekologicznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim (300 uczniów) oraz wychowanków Przedszkola Miejskiego (150 przedszkolaków).

Organizowane będą Konkursy i Turnieje związane z uczestnictwem w ruchu drogowym, zasadami bezpiecznego korzystania z sieci drogowej. Swoim zasięgiem mogą obejmować obszar Miasta, Gminy Górowo Iławeckie  lub powiat bartoszycki.

Poza tym będzie to bardzo atrakcyjne miejsce zapewniające różne formy rekreacji i ruchu na świeżym powietrzu, co może przyczynić się do poprawy zdrowia i kondycji fizycznej uczniów.

 

Z racji bliskości Zespołu Szkół z UJN, uczniowie tej jednostki (około 100 uczniów) mogliby również korzystać z w/w infrastruktury.

W ramach projektu powstanie infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej

w Górowie Iławeckie, ul. Szkolna 4. W ramach infrastruktury terenowej powstanie ścieżka edukacyjna złożona z tablic edukacyjnych, małej architektury np. ławki, czujnika jakości powietrza oraz placu miasteczka rowerowego wraz z nasadzeniami roślin oczyszczających powietrze.

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkoły podstawowej, przedszkola miejskiego, nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz rodziców uczniów. Informacja o realizacji przedsięwzięcia dotrze do mieszkańców powiatu bartoszyckiego.

Sprawozdanie merytoryczne "Na tropie czystego powietrza w Górowie Iławeckim"

www.wfosigw.olsztyn.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2023-06-14 11:31:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2024-03-19 14:40:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki