Klub Senior +

 

Gmina Miejska Górowo Iławeckie pozyskała dotację na realizację zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”.

Całkowita wartość projektu wg podpisanej umowy o dofinansowanie to 87 250,00zł, z czego środki z budżetu państwa wynoszą 30 274,00 zł.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych (60+), nieaktywnych zawodowo mieszkających w Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie poprzez utworzenie Klubu Senior +. Klub Senior + mieści się w pod adresem ul. Gen. Sikorskiego 19, 11-220 Górowo Iławeckie w placówce stworzonych jest 15 miejsc.

Podstawowy celem Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja środowiska seniorów, w tym motywowanie do działań samopomocowych i wolontarystycznych na rzecz innych, włączanie seniorów do społeczności lokalnej poprzez organizację różnych form terapii i treningów.

Klub zapewnia w szczególności:

 • miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu, uwzględniając potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych,
 • stworzenie warunków do rozwoju integracji między seniorami,
 • stworzenie warunków do działań samopomocowych, wolontarystycznych,
 • prowadzenie działań na rzecz budowania więzi międzypokoleniowych,
 • dbałość o warunki do rozwoju samorządności uczestników Klubu,
 • organizację czasu wolnego,
 • działalność kulturalno – oświatową i edukacyjną,
 • udział w imprezach okolicznościowych, festynach rekreacyjno – sportowych, piknikach, wycieczkach,
 • uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne,
 • dostęp do zimnych i ciepłych napojów, tj. wody, herbaty, kawy,
 • drobne przekąski przygotowane w ramach treningu kulinarnego.

Formy zajęć:

 • zajęcia artystyczne (m. in. arteterapia, ergoterapia),
 • zajęcia usprawniające ruchowo,
 • trening kulinarny,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia rekreacyjne,
 • spacery i wycieczki,
 • muzykoterapia,
 • biblioterapia,
 • gry i zabawy edukacyjne,
 • spotkania wykładowe,
 • zajęcia prozdrowotne,
 • spotkania integracyjne, międzypokoleniowe.

Do dyspozycji seniorów jest pomieszczenie klubowe wyposażone w komodę, kanapę, fotele, stół, telewizor; pomieszczenie ogólnodostępne (sala spotkań) – wyposażone w stoły, krzesła, witryny; toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie kuchenne wyposażone w niezbędne sprzęty, naczynia do prowadzenia treningu kulinarnego; szatnia. Klub wyposażony jest także w laptop przydatny podczas zajęć komputerowych.  Pobyt i udział w zajęciach Klubu jest bezpłatny.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2023-08-17 12:44:29)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki