Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach realizacji projektu pn. „Wielokulturowość to nasz potenc

OKS.271.3.2023

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach realizacji projektu pn. "Wielokulturowość to nasz potencjał - etap II"

Postępowanie prowadzone jest na bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/179591

ogloszenie_179591.pdf (ogloszenie_179591.pdf)

Zapytanie ofertowe.pdf (Zapytanie ofertowe.pdf)

Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc (Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc (Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc)

Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu.docx (Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu.docx)

Załącznik nr 4-1- część I.docx (Załącznik nr 4-1- część I.docx)

Załącznik nr 4-2- część II.docx (Załącznik nr 4-2- część II.docx)

Załącznik nr 4-3- część III.docx (Załącznik nr 4-3- część III.docx)

Załącznik nr 4-4- część IV.docx (Załącznik nr 4-4- część IV.docx)

Załącznik nr 4-5- część V.docx (Załącznik nr 4-5- część V.docx)

Załącznik nr 5 - Umowa część I-V.doc (Załącznik nr 5 - Umowa część I-V.doc)

Zał. nr 6 - Klauzula RODO(1).doc (Zał. nr 6 - Klauzula RODO(1).doc)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)

Zawiadomienie o zmianie rozstrzygnięcia postępowania na część V zamówienia.pdf (Zawiadomienie o zmianie rozstrzygnięcia postępowania na część V zamówienia.pdf)

Wytworzył:
Daniel Stelmach
(2023-11-08)
Udostępnił:
Sienkiewicz Katarzyna
(2023-11-08 10:18:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sienkiewicz Katarzyna
(2023-11-29 13:05:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki