Dotacje na zadania dot. ochrony środowiska

KONKURS „NIEBIESKO-ZIELONE GRANTY DLA WARMII I MAZUR” W 2024 r.

Projekt pn. "Zielone Górowo Iławeckie" sfinansowano ze środków Samorządu Województwa warmińsko-Mazurskiego  w kwocie 10 000,00 zł.Całkowity koszt zadania wyniesie 20 000 zł.
 
Zadanie pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające” w 2024 r.
 
Gmina Miejska Górowo Iławeckie otrzyma ze środków Samorządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego dotacje celowa na zakup sadzonek drzew: 10 szt. Kon pospolity (czerwony), 10 szt. Jarząbu pospolitego, 2 szt. Kasztanowca zwyczajnego (czerwony) oraz 10 szt. Głogu. Wysokość dotacji wyniesie 5 000 zł.
 
"Jestem EKO"
Gmina Miejska Górowo Iławeckie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania pn. "Jestem EKO" w ramach realizacji Programu Priorytetowego pn. "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii".Całkowita kwota zadania wynosi 8 000 zł i w 100% pokryta jest ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.
Realizatorem zadania jest Szkoła Podstawowa przy budynku, której przy ul. Szkolnej 4 powstaną gry podwórkowe oraz zostaną zakupione multimedialne materiały dydaktyczne.W ramach realizacji zadania i osiągnięcia efektów ekologicznych zostaną przeprowadzone warsztaty/seminaria dla 300 uczniów.

 

 

KONKURS „NIEBIESKO-ZIELONE GRANTY DLA WARMII I MAZUR” W 2023 r.

Projekt pn. Zazieleniamy miasto- nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie miasta Górowo Iławeckie sfinansowano ze środków Samorządu Województwa warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy nr OŚ-NZG-8/2023  z dnia 29.05.2023 r. w kwocie 5 000,00 zł.
 
KONKURS „PODAJ ŁAPĘ” W 2023 r.
Projekt pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazuskiego w kwocie 9 000,00 zł.
 
Zadanie pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające” .
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach realizacji umowy nr OW.0022.67.14.2023 z dnia 25.10.2023 r. dofinansował zakup krzewów tawuł i berberysów w kwocie 6 000,00 zł.
 
  1. Zakup i wykonanie nasadzeń drzew i/lub krzewów miododajnych oraz ich pielęgnacja przyczyniająca się do ochrony bioróżnorodności i poprawy stanu środowiska naturalnego w województwie warmińsko-mazurskim, poprzez .
  • zwiększenie bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających
  • odbudowę zdegradowanych ekosystemów
  • powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających
  • zwiększenie bioróżnorodności terenów zieleni dostępnych publicznie
  • powiększenie komfortu życia mieszkańców poprzez powiększenie terenów zielonych
Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2023-11-09 12:34:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2024-06-26 08:12:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki