Ściezka OZE w Przedszkolu Miejskim w Górowie Iławeckim

Gmina Miejska Górowo Iławeckie otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dofinansowanie zadania pn.: „Ścieżka OZE w Przedszkolu Miejskim w Górowie Iławeckim" w ramach programu priorytetowego pn.; „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 59 400,00 zł zaś dofinasowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wynosi 53 400,00 zł tj. 90 % kosztów inwestycji.

W przedsięwzięciu może bezpośrednio wziąć udział około 600 uczestników z Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej, UTW, Senior + itp..

W ramach projketu powstanie infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej przy Przedszkolu Miejskim w Górowie Iławeckim, ul. Sikorskiego 34. W ramach nowopowstałej infrastruktury stworzony zostanie ogródek edukacyjny złożony z tablic edukacyjnych, grządek i systemu ich nawadniania,  pomocy dydaktycznych np. plansze edukacyjne, samochód wodorowy, zestaw energia wiatru i stacja meteorologiczna). W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 konkursy edukcyjne z nagrodami dla uczestników, impreza ekologiczna i wrsztaty o temetyce OZE, zanieczyszczeń powietrza, segregacji odpadów itp..

 

www.wfosigw.olsztyn.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2024-03-20 10:19:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2024-03-20 10:25:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki