Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracowników Urzędu
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i kadr

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i kadr

Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi Sekretarz Miasta i Biuro obsługi Rady Miasta

Umów o dzieło
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i kadr

Umów - zleceń
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i kadr

Wydanych zaświadczeń
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. wymiaru opłat lokalnych, ewidencji działalności gospodarczej

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy miejskiej
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, budownictwa i inwestycji

Zbiorników bezodpływowych
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami

Przydomowych oczyszczalni ścieków
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami

Wytworzył:
Udostępnił:
Romann Bzdel
(2021-03-30 12:25:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Romann Bzdel
(2021-03-30 12:26:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki