ZGM-zadania

Podstawowe zadania ZGM


Spółka wykonuje zadania publiczne na podstawie umowy o administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi zawartej pomiędzy Zarządem Miasta, zwanym „Właścicielem”, a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. zwanym „ Administratorem”. W/w umowa określa szczegółowe zasady zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi będącymi własnością Gminy.

Między innymi są to:
- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych roboty ziemne,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- wykonywanie robót budowlanych murarskich,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- wykonywanie instalacji gazowych,
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- tynkowanie
- zakładanie stolarki budowlanej

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki