Uchwała nr XLV/232/09 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/211/09 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie wysokości

Uchwała nr XLV/231/09 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2010-2015”.

Uchwała nr XLV/232/09 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/211/09 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Uchwała nr XLVI/237/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo Iławeckie na 2010 r.

Uchwała nr XLIX/246/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie.

Uchwała nr XLIX/247/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/172/05 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.03.2005 r.

Uchwała nr L/260/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/246/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.03.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie.

Uchwała nr LV/270/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/272/02 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 26.06.2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała nr LV/271/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/02 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 26.06.2002 r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Brodawski Radomir
(2010-03-31 10:13:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciosek Łukasz
(2011-08-12 14:31:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki