Dodinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

 

 DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

FUNDUSZ PRACY
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023

 

DOFINANSOWANIE
27 733,98 zł

Opis projektu:
Celem projektu jest zatrudnienie pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według nomenklatury Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
Zadaniem realizacji projektu oprócz pracy zawodowej jest odbycie przez młodocianego praktycznej nauki zawodu oraz dokształcenie teoretyczne.
Projekt skierowany jest do pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo przez osobę zatrudnioną u pracodawcy posiadającej wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
W ramach projektu zostanie zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, która jest pierwszą z trzech przesłanek przyznania dofinansowania na rzecz pracodawcy określonych w art. 122 ust. 1 w/w ustawy, przy czym należy zauważyć, że w celu uzyskania dofinansowania wszystkie warunki powinny zostać spełnione łącznie, z uwzględnieniem rezultatu praktycznej nauki zawodu, jakim jest uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji w zawodzie w następstwie zdanego egzaminu.

  [pobierz plakat w formacie pdf].

 

Wytworzył:
(2015-10-22)
Udostępnił:
Maciulewicz Krystyna
(2015-10-22 10:09:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2024-01-11 08:38:29)