Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie od dnia 02.01.2016 r. przekazywane są do Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

Instalacja zastępcza NOVAGO Sp. z o.o. Zakład w Różankach, Różanki 13, 14-240 Susz

Instalacja zastępcza BIOELEKTRYKA GROUP SA. Zakład w Różankach Różanki 12, 14-240 Susz

Instalacja zastępcza Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda.

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Składowisko Odpadów w Wysiece ul. Zbożowa 8 11-200 Bartoszyce

Polfer Sp. z o.o. Bezledy 35a 11-200 Bartoszyce

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2016-02-26 13:27:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2019-10-31 14:35:51)