Dotacje na zadania dot. ochrony środowiska

KONKURS „NIEBIESKO-ZIELONE GRANTY DLA WARMII I MAZUR” W 2023 r.

Projekt pn. Zazieleniamy miasto- nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie miasta Górowo Iławeckie sfinansowano ze środków Samorządu Województwa warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy nr OŚ-NZG-8/2023  z dnia 29.05.2023 r. w kwocie 5 000,00 zł.
 
KONKURS „PODAJ ŁAPĘ” W 2023 r.
Projekt pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazuskiego w kwocie 9 000,00 zł.
 
Zadanie pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające” .
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach realizacji umowy nr OW.0022.67.14.2023 z dnia 25.10.2023 r. dofinansował zakup krzewów tawuł i berberysów w kwocie 6 000,00 zł.
 
  1. Zakup i wykonanie nasadzeń drzew i/lub krzewów miododajnych oraz ich pielęgnacja przyczyniająca się do ochrony bioróżnorodności i poprawy stanu środowiska naturalnego w województwie warmińsko-mazurskim, poprzez .
  • zwiększenie bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających
  • odbudowę zdegradowanych ekosystemów
  • powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających
  • zwiększenie bioróżnorodności terenów zieleni dostępnych publicznie
  • powiększenie komfortu życia mieszkańców poprzez powiększenie terenów zielonych
Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2023-11-09 12:34:03)
Ostatnio zmodyfikował: