DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY

 

Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie informuje, że w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim ul. Gen. Sikorskiego 19, można pobierać wnioski na dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Wnioski można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,podpisany podpisem kwalifikowanym - formularz wniosku w załączeniu. 

-tradycyjnie (papierowo) w MOPS w Górowie Iławeckim, 

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r. (wnioski złożone po tej dacie pozostaną bez rozpatrzenia). 

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w MOPS w Górowie Iławeckim oraz dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Górowo Iławeckie.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

-jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł / 286,00 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł / 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

-gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł / 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

-gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł / 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

dodatek podwyższony przysługuje gospodarstwom domowym, które zgłosiły główne źródło ogrzewania zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł

 

MOPS Górowo Iławeckie
Tel. 89 679 02 66, 690525467

 

  wniosek-o-dodatek-oslonowy-2024-r do uzupełnienia.doc
Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2024-01-30 12:56:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2024-01-30 12:57:53)