Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Posiadające osobowość prawną